URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ NÁVRHOV

Mesto Martin, ako verejný obstarávateľ, v zastúpení Útvarom hlavného architekta mesta Martin, vyhlasuje ku dňu 09.10.2020 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na komplexné riešenie priestorov Námestia SNP, ktoré uzatvára južnú časť Pešej zóny v centre mesta vrátane priestoru Pred nemocnicou, ktorý od seba oddeľuje Kohútova ulica, ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien podľa §§ 119 – 125 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č. 157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016z v znení neskorších zmien (zverejnené na www.komarch.sk).


Súťažné podmienky Nám SNP v Martine (formát PDF, veľkosť 1,1 MB)
Súťažné pomôcky.zip (formát ZIP, veľkosť 71 MB)

Pulikované dňa 9.10.2020

aktuality - archív