Zamestnanci

Ing. arch. Zuzana Mendelová, riaditeľka ÚHA
tel.: +421 903 442 198, e-mail: zuzana.mendelova@martin.sk

Ing. arch. Magdaléna Krajčirovičová, vedúca oddelenia koncepcie architektúry a expertízy
tel.: +421 43 4204 102, e-mail: magdalena.krajcirovicova@martin.sk

Ing. arch. Zuzana Kubičková, samostatný odborný pracovník
tel.: +421 43 4204 105, e-mail: zuzana.kubickova@martin.sk

Ing. Blanka Olasová, samostatný odborný pracovník
tel.: +421 43 4204 104, e-mail: blanka.olasova@martin.sk

Ing. Adam Kollárik, samostatný odborný zamestnanec - projektant inžinierskych sietí
tel.: +421 43 4204 106, e-mail: kollarik@martin.sk

Ing. Lucia Gáborová, samostatný odborný zamestnanec - krajinný architekt
tel.: +421 43 4204 104, e-mail: gaborova@martin.sk

Mária Vančová, samostatný odborný pracovník - doprava
tel.: +421 43 4204 106, e-mail: maria.vancova@martin.sk

Ing. Jana Miľanová, referent personálnej a mzdovej agendy
tel.: +421 43 4204 201, e-mail: jana.milanova@martin.sk

Elena Simonidesová, ekonóm
tel.: +421 43 4204 103, e-mail: elena.simonidesova@martin.sk

Vladimír Mažáry, vodič
tel.: +421 43 4204 201
 

  Vyhlásenie o pristúpení k protikorupčnej politike Mesta Martin
  Etický kódex zamestnancov ÚHA (PDF 1,5MB)