URBANISTICKÉ ŠTÚDIE

 • Martin Priekopa- Lipová ulica
 • Mt Pod Hrbmi
 • Dostavba HBV Mt Záturčie
 • Dostavba HBV Mt Záturčie - Dielčia zmena UŠ
 • Mt Tomčany
 • Park a športové plochy Mt-Sever
 • Záturčie –detské ihriská
 • Ľadoveň – detské ihriská
 • Mt-Košúty II- dets.ihriská
 • Bambusky I.etapa
 • Bambusky II.etapa
 • Martin-Kolkáreň
 • Mudroňova – pred poštou
 • Pri záhradkách
 • Martin- Pažitie
 • Technická štúdia prístupovej komunikácie VPP
 • Urbanisticko-dopravné riešenie cyklistickej dopravy
 • ÚPN-Z Martinské hole (urbanistická štúdia)
 • ÚPN-Z Martinské hole – Ostredok (urbanistická štúdia)
 • Lesopark Martin – Stráne
 • Rozšírenie a prestavba mestského a rekonštrukcia Národného cintorína
 • Park a športové plochy pri ZŠ v Záturčí
 • Dendrologicko–urbanistický prieskum parku na „Martinskej Akropole“