ŠTÚDIE

 • riešenie parkovacích plôch v jednotlivých mestských častiach
 • výber lokalít pre detské ihriská na území mesta Martin
 • pasportizácia bilboardov na území mesta Martin
 • pešie plató v Záturčí
 • návrh dláždených plôch pre umiestnenie nádob na KO
 • štúdia dostavby ZŠ Priekopa „Dom opatrovateľskej služby v Martine-Priekope“
 • oddychový priestor v mestskej časti Podháj – Stráne
 • radové garáže – ul. J.Goliána
 • štúdia – ul. R. Viesta
 • cyklistická trasa – sprístupnenie závodu Ecco
 • radové garáže v mestskej časti Záturčie
 • štúdia farebného riešenia ZŠ A.Stodolu, Záturčie
 • spevnené plochy pod U-rampu, Záturčie
 • sanácia schodiska na mestskom cintoríne v Priekope
 • Partizánsky cintorín – revitalizácia a stavebné úpravy
 • zábradlie potoka Jordán
 • BD – Martin-Priekopa, Chotárna ul.
 • Mädokýš – úprava plochy pri prameni
 • BD pre sociálne bývanie, Bambusky
 • stavebné úpravy fontány na sedenie saltánkom
 • Hádzanársky štadión – stavebno-technické posúdenie objektu, návrh stavebných úprav
 • riešenie ihriska hádzanárskeho štadióna
 • oplotenie Sokolovne
 • Prestavba kina Moskva
 • Rekonštrukcia Turčianskej galérie
 • Výstavný a kongresový pavilón v záhrade domu na Hviezdoslavovej 33 (býv. ÚHA)
 • Prestavba domu na Divadelnej ulici (RPIC)