Kontakt:

Útvar hlavného architekta mesta Martin
Nám. S. H. Vajanského 1
036 49 Martin
tel.: 043/4204 201

riaditeľ:  Ing. arch. Zuzana Mendelová
mobil:    +421 903 442 198
e-mail:   zuzana.mendelova@martin.sk