Noví návštevníci su definovaní ako ka¾dý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Poèet klientov (IP address), ktorí pri¹li na stránky (a ktori si prehliadli aspoò jednu stránku). Toto èíslo prislucha èíslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Poèet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Suèet za všetky navštevujucí a ich návštevy). To se liši od Hitov tak, ¾e su zapoèítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Poèet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Suèet za všetky navštevující a jejich návštevy). Toto èíslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 248 najznámejších internetových vyhledávaèov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pou¾ity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejèastìjších). Odkazy pou¾ité z vyhledávaèù nejsou zaøazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejèastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávaèoch k najdeniu tohoto serveru. (Výrazy od 248 najznámejších vyhladávaèov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy oznaèováni ako pavuci alebo èmuchalové) su poèítaèoví automat. návštevníci pou¾ivaní vela vyhledávajucimi slu¾bami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 752 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Po¾adavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Po¾iadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba èiastoène.
Po¾adovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa doèasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný po¾iadavok.
Po¾iadavka neobsahovala ¾iadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytujeèasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Po¾iadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela po¾iadavka nebola serveru od klienta odoslana v po¾adovanom èase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (èasto sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Po¾iadavku, ktora bola zaslana nieje mo¾no vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu po¾iadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, slu¾ba nieje k dispozicii.
Vypršal èasový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
 
Štatistika pre: www.martin.sk
Posledná aktualizácia: 10 Apr 2014 - 00:14
Zobrazený časový úsek:

Kedy: Mesačná história   Dni v mesiaci   Dni v týždni   Hodiny  
Kto: Krajiny   Úplny výpis   Cities   Hosts   Úplny výpis   Posledná návšteva   Nepreložená IP adresa   Roboti   Úplny výpis   Posledná návšteva  
Navigácia: Trvanie návštevy   Typy súborov   Downloads   Úplny výpis   Prístup   Úplny výpis   Vstupné stránky   Exit stránky   Operačné systémy   Verzie   Neznámy   Browsery (prehliadače)   Verzie   Neznámy  
Referencie: Pôvod   Odkazy z vyhľadávačov   Odkazy zo stránok   Hľadanie   Hľadané kľúčové frázy   Hľadané kľúčové slová  
Ostatné: Rôzne   Chybové kódy HTTP   Nenájdené stránky  

Súhrn  
Zobrazený časový úsek Mesiac Apr 2014
Prvá návšteva 01 Apr 2014 - 00:01
Posledná návšteva 10 Apr 2014 - 00:14
 Unikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Prehliadajúci ruch *4,316
 
7,513
(1.74 návštev/návštevníka)
46,215
(6.15 Stránok/Návšteva)
356,426
(47.44 Hity/Návšteva)
14.48 GB
(2021.07 KB/Návšteva)
Neprehliadajúci ruch * 
 
244,505566,64612.35 GB
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi

 
Mesačná história  
  Unikátne návštevy: 12572Počet návštev: 25048Stránok: 152049Hity: 1257078Bajtov: 43.08 GB Unikátne návštevy: 10654Počet návštev: 21331Stránok: 123816Hity: 1054372Bajtov: 36.54 GB Unikátne návštevy: 12459Počet návštev: 25413Stránok: 144647Hity: 1173869Bajtov: 41.32 GB Unikátne návštevy: 4316Počet návštev: 7513Stránok: 46215Hity: 356426Bajtov: 14.48 GB Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Unikátne návštevy: 0Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  
 Jan
2014
Feb
2014
Mar
2014
Apr
2014
Máj
2014
Jún
2014
Júl
2014
Aug
2014
Sep
2014
Okt
2014
Nov
2014
Dec
2014
 

MesiacUnikátne návštevyPočet návštevStránokHityBajtov
Jan 201412,57225,048152,0491,257,07843.08 GB
Feb 201410,65421,331123,8161,054,37236.54 GB
Mar 201412,45925,413144,6471,173,86941.32 GB
Apr 20144,3167,51346,215356,42614.48 GB
Máj 201400000
Jún 201400000
Júl 201400000
Aug 201400000
Sep 201400000
Okt 201400000
Nov 201400000
Dec 201400000
Celkom40,00179,305466,7273,841,745135.41 GB


   
Dni v mesiaci  
Počet návštev: 933Stránok: 5964Hity: 46718Bajtov: 2.78 GB Počet návštev: 904Stránok: 5965Hity: 48813Bajtov: 1.67 GB Počet návštev: 887Stránok: 5555Hity: 42299Bajtov: 1.29 GB Počet návštev: 839Stránok: 5377Hity: 37220Bajtov: 1.25 GB Počet návštev: 555Stránok: 2118Hity: 19852Bajtov: 745.53 MB Počet návštev: 596Stránok: 3697Hity: 23956Bajtov: 962.67 MB Počet návštev: 923Stránok: 5850Hity: 47502Bajtov: 1.73 GB Počet návštev: 899Stránok: 5942Hity: 45378Bajtov: 2.33 GB Počet návštev: 970Stránok: 5736Hity: 44587Bajtov: 1.76 GB Počet návštev: 7Stránok: 11Hity: 101Bajtov: 1.58 MB Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0 Počet návštev: 0Stránok: 0Hity: 0Bajtov: 0  Počet návštev: 751.30Stránok: 4621.50Hity: 35642.60Bajtov: 1554876860.20
01
Apr
02
Apr
03
Apr
04
Apr
05
Apr
06
Apr
07
Apr
08
Apr
09
Apr
10
Apr
11
Apr
12
Apr
13
Apr
14
Apr
15
Apr
16
Apr
17
Apr
18
Apr
19
Apr
20
Apr
21
Apr
22
Apr
23
Apr
24
Apr
25
Apr
26
Apr
27
Apr
28
Apr
29
Apr
30
Apr
 Priemer

DeňPočet návštevStránokHityBajtov
01 Apr 20149335,96446,7182.78 GB
02 Apr 20149045,96548,8131.67 GB
03 Apr 20148875,55542,2991.29 GB
04 Apr 20148395,37737,2201.25 GB
05 Apr 20145552,11819,852745.53 MB
06 Apr 20145963,69723,956962.67 MB
07 Apr 20149235,85047,5021.73 GB
08 Apr 20148995,94245,3782.33 GB
09 Apr 20149705,73644,5871.76 GB
10 Apr 20147111011.58 MB
11 Apr 20140000
12 Apr 20140000
13 Apr 20140000
14 Apr 20140000
15 Apr 20140000
16 Apr 20140000
17 Apr 20140000
18 Apr 20140000
19 Apr 20140000
20 Apr 20140000
21 Apr 20140000
22 Apr 20140000
23 Apr 20140000
24 Apr 20140000
25 Apr 20140000
26 Apr 20140000
27 Apr 20140000
28 Apr 20140000
29 Apr 20140000
30 Apr 20140000
Priemer7514,62135,6421.45 GB
Celkom7,51346,215356,42614.48 GB


 
Dni v týždni  
Stránok: 5850Hity: 47502Bajtov: 1.73 GB Stránok: 5953Hity: 46048Bajtov: 2.56 GB Stránok: 5850.50Hity: 46700Bajtov: 1.72 GB Stránok: 2783Hity: 21200Bajtov: 659.66 MB Stránok: 5377Hity: 37220Bajtov: 1.25 GB Stránok: 2118Hity: 19852Bajtov: 745.53 MB Stránok: 3697Hity: 23956Bajtov: 962.67 MB
PonUtoStrŠtvPiaSobNed

DeňStránokHityBajtov
Pon5,85047,5021.73 GB
Uto5,95346,0482.56 GB
Str5,85046,7001.72 GB
Štv2,78321,200659.66 MB
Pia5,37737,2201.25 GB
Sob2,11819,852745.53 MB
Ned3,69723,956962.67 MB


 
Hodiny  
Stránok: 419Hity: 2464Bajtov: 1.27 GB Stránok: 231Hity: 1259Bajtov: 59.35 MB Stránok: 309Hity: 1011Bajtov: 97.76 MB Stránok: 306Hity: 801Bajtov: 48.37 MB Stránok: 347Hity: 1259Bajtov: 80.65 MB Stránok: 269Hity: 1278Bajtov: 62.86 MB Stránok: 745Hity: 4780Bajtov: 168.90 MB Stránok: 2385Hity: 17019Bajtov: 461.01 MB Stránok: 3936Hity: 27326Bajtov: 919.66 MB Stránok: 3790Hity: 28411Bajtov: 943.65 MB Stránok: 4160Hity: 27599Bajtov: 978.03 MB Stránok: 3435Hity: 28142Bajtov: 1.40 GB Stránok: 3495Hity: 29194Bajtov: 980.54 MB Stránok: 3244Hity: 26219Bajtov: 925.04 MB Stránok: 3619Hity: 28067Bajtov: 1.08 GB Stránok: 3000Hity: 22129Bajtov: 817.30 MB Stránok: 2080Hity: 17437Bajtov: 767.71 MB Stránok: 1764Hity: 14919Bajtov: 507.32 MB Stránok: 1519Hity: 14054Bajtov: 546.56 MB Stránok: 1630Hity: 15675Bajtov: 732.94 MB Stránok: 1843Hity: 16997Bajtov: 772.76 MB Stránok: 1768Hity: 15181Bajtov: 540.89 MB Stránok: 1280Hity: 9037Bajtov: 343.67 MB Stránok: 641Hity: 6168Bajtov: 236.73 MB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0:00 - 1:00 am 1:00 - 2:00 am 2:00 - 3:00 am 3:00 - 4:00 am 4:00 - 5:00 am 5:00 - 6:00 am 6:00 - 7:00 am 7:00 - 8:00 am 8:00 - 9:00 am 9:00 - 10:00 am 10:00 - 11:00 am 11:00 - 12:00 am 0:00 - 1:00 pm 1:00 - 2:00 pm 2:00 - 3:00 pm 3:00 - 4:00 pm 4:00 - 5:00 pm 5:00 - 6:00 pm 6:00 - 7:00 pm 7:00 - 8:00 pm 8:00 - 9:00 pm 9:00 - 10:00 pm 10:00 - 11:00 pm 11:00 - 12:00 pm

HodinyStránokHityBajtov
004192,4641.27 GB
012311,25959.35 MB
023091,01197.76 MB
0330680148.37 MB
043471,25980.65 MB
052691,27862.86 MB
067454,780168.90 MB
072,38517,019461.01 MB
083,93627,326919.66 MB
093,79028,411943.65 MB
104,16027,599978.03 MB
113,43528,1421.40 GB
 
HodinyStránokHityBajtov
123,49529,194980.54 MB
133,24426,219925.04 MB
143,61928,0671.08 GB
153,00022,129817.30 MB
162,08017,437767.71 MB
171,76414,919507.32 MB
181,51914,054546.56 MB
191,63015,675732.94 MB
201,84316,997772.76 MB
211,76815,181540.89 MB
221,2809,037343.67 MB
236416,168236.73 MB


   
Domény/krajiny návštevníkov (naj 10)   -   Úplny výpis  
 Domény/krajinaStránokHityBajtov 
skSlovak Republicsk32,301278,9649.69 GB

NeznámyNeznámyip8,25744,9542.99 GB

netNetworknet2,2317,610315.57 MB

comCommercialcom1,1745,826693.76 MB

czCzech Republiccz7847,918233.99 MB

euEuropean countryeu2261,11844.24 MB

deGermanyde2171,561148.88 MB

atAustriaat1472,16346.14 MB

plPolandpl1411,07327.12 MB

trTurkeytr1311385.62 MB

 Ostatné6065101328.75 MB 

 
Hosts (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva   -   Nepreložená IP adresa  
Hosts : 8,092 Známe, 1,089 Neznámy (nepreložená IP)
4,316 Unikátne návštevy
GeoIP
City
WhoIs informácieStránokHityBajtovPosledná návšteva
server.martin.skMartin?8,30943,8391.49 GB09 Apr 2014 - 17:48
62.197.241.65Bratislava?1,5841,6849.83 MB09 Apr 2014 - 18:19
ns361899.ovh.netNeznámy?1,0381,038128.00 MB09 Apr 2014 - 09:46
188.143.232.31Saint Petersburg?64264287.00 MB09 Apr 2014 - 21:31
188.143.232.111Saint Petersburg?64264284.70 MB09 Apr 2014 - 19:11
thoebooj.gaya.skMartin?4533,802101.45 MB09 Apr 2014 - 23:19
teelooxi.gaya.skMartin?4463,216100.20 MB09 Apr 2014 - 23:25
mail.mfn.skMartin?3212,72276.71 MB09 Apr 2014 - 15:24
iesheish.gaya.skMartin?3072,16880.74 MB09 Apr 2014 - 20:28
aijieraf.gaya.skMartin?3043,12373.36 MB09 Apr 2014 - 22:30
Ostatné  32,169293,55012.27 GB 

 
Roboti (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Posledná návšteva  
56 Návštevnosť robotov*HityBajtovPosledná návšteva
Googlebot256,6646.28 GB10 Apr 2014 - 00:16
bingbot191,8683.75 GB10 Apr 2014 - 00:16
Unknown robot (identified by empty user agent string)24,711176.97 MB10 Apr 2014 - 00:14
MJ12bot8,47849.31 MB09 Apr 2014 - 23:26
Unknown robot (identified by 'crawl')8,27349.97 MB09 Apr 2014 - 07:15
SeznamBot4,269535.10 MB09 Apr 2014 - 21:22
Bing Preview bot3,889149.82 MB10 Apr 2014 - 00:04
Unknown robot (identified by 'robot')3,09727.59 MB10 Apr 2014 - 00:16
MSNBot-media2,656153.24 MB10 Apr 2014 - 00:13
Yandex bot2,14889.84 MB10 Apr 2014 - 00:11
Ostatné-181263,676,010,497+1812636760178991.02 GB 
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".

   
Trvanie návštevy  
Počet návštev: 7,513 - Priemer: 354 sPočet návštevPercentá
0s-30s4,60961.3 %
30s-2mn93212.4 %
2mn-5mn5947.9 %
5mn-15mn5477.2 %
15mn-30mn2723.6 %
30mn-1h3204.2 %
1h+2323 %
Neznámy70 %

 
Typy súborov  
Typy súborovHityPercentáBajtovPercentá
jpgImage214,60260.2 %5.99 GB41.7 %
pngImage44,96912.6 %1.11 GB7.7 %
phpDynamic PHP Script file28,5388 %844.92 MB5.7 %
gifImage22,8676.4 %39.12 MB0.2 %
cssCascading Style Sheet file18,7595.2 %54.81 MB0.3 %
htmlHTML or XML static page17,2664.8 %135.47 MB0.9 %
pdfAdobe Acrobat file5,2991.4 %5.05 GB35.2 %
icoImage2,6690.7 %2.07 MB0 %
jsJavaScript file7670.2 %2.63 MB0 %
htmHTML or XML static page2340 %2.13 MB0 %
docDocument1550 %20.67 MB0.1 %
sk 1360 %3.87 MB0 %
ppsDocument880 %899.11 MB6.1 %
Neznámy140 %155.71 KB0 %
xlsDocument100 %1.03 MB0 %
xmlHTML or XML static page80 %16.55 KB0 %
eu 70 %174.58 KB0 %
mp3Audio file70 %188.45 MB1.2 %
zipArchive70 %51.42 MB0.3 %
odt 70 %114.48 KB0 %
pptDocument50 %5.73 MB0 %
kml 30 %110.72 KB0 %
rtfDocument30 %21.72 KB0 %
xslExtensible Stylesheet Language file20 %8.70 KB0 %
swf 20 %75.75 KB0 %
com 20 %19.38 KB0 %

 
Downloads (naj 10)   -   Úplny výpis  
Downloads: 4541Hity206 HityBajtovPriemerná velkosť
/update/vzdelavanie/prezentacia_dolinskeho.pps940870.33 MB9.26 MB
/data/file/apr%C3%ADl_plagat_mesacny.pdf87212.94 MB148.88 KB
/update/strategicky_plan/aktualizacia_phsr.pdf47073.49 MB1.56 MB
/update/sprievodca_socialnymi_sluzbami.pdf450687.57 MB15.28 MB
/update/mt_smernica_o_poplatkoch_2013-04-01.pdf454107.95 MB2.20 MB
/update/VZN/vzn_76.pdf4306.54 MB155.81 KB
/uha/file/upmm_komplexny_5000.pdf3813335.74 MB6.58 MB
/data/file/Martin_SIM_Sutazne_podmienky.pdf32030.56 MB977.98 KB
/data/file/jarna_ocista_mestske_casti.pdf3102.65 MB87.68 KB
/update/prispevky/ssp/info_o_dd.pdf2952.28 MB68.58 KB

   
Stránky/URL (naj 10)   -   Úplny výpis   -   Vstupné stránky   -   Exit stránky  
365 rôzne stránkyPrístupPriemerná velkosťVstupné stránkyExit stránky 
/finale/index.php19,94620.71 KB8392,970


/6,7421.99 KB3,105706


/finale/4,71415.50 KB1,2501,295


/index_blind.php2,85073.86 KB462425


/rss/2,6486.05 KB442457


/finalet/index.php2,02918.81 KB39246


/index_text.php1,47790.24 KB206203


/transparentne/98213.33 KB349342


/finaln/77613.75 KB126127


/finale/fotoshow.php423603 Bytov2533


Ostatné3,62824.56 KB670702 

 
Operačné systémy (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Operačné systémyStránokPercentáHityPercentá
Windows40,99788.7 %318,03989.1 %
Neznámy2,2304.8 %4,6971.3 %
Linux1,9154.1 %22,9346.4 %
Macintosh1,0522.2 %10,8153 %
Java100 %130 %
Unknown Unix system60 %160 %
Symbian OS30 %690 %
BSD10 %10 %
Java Mobile10 %400 %
Sony PlayStation00 %10 %

 
Browsery (prehliadače) (naj 10)   -   Úplny výpis/Verzie   -   Neznámy  
 Browsery (prehliadače)ZachycovačStránokPercentáHityPercentá
MS Internet ExplorerNie16,17334.9 %97,40327.3 %
Google ChromeNie12,19726.3 %111,74831.3 %
FirefoxNie9,11819.7 %86,74824.3 %
MozillaNie3,9288.4 %24,6396.9 %
Neznámy?1,9754.2 %2,1240.5 %
SafariNie9091.9 %9,4472.6 %
OperaNie8721.8 %11,1393.1 %
Android browser (PDA/Phone browser)Nie8261.7 %11,0163 %
Sony/Ericsson Browser (PDA/Phone browser)Nie980.2 %1,1490.3 %
Samsung (PDA/Phone browser)Nie420 %4750.1 %
 Ostatné 770.1 %7370.2 %

   
Príchod z  
PôvodStránokPercentáHityPercentá
Priama adresa / Obľúbené (Bookmark)13,82462.9 %27,43952 %
Odkaz z internetového vyhľadávača - Úplny výpis
- Google4,863 / 8,074
- Microsoft Bing65 / 313
- Seznam45 / 47
- Ask32 / 42
- Unknown search engines27 / 35
- AVG Secure Search11 / 13
- Yahoo!9 / 21
- Zoznam6 / 7
- Conduit Search6 / 7
- Flipora4 / 4
- Ostatné10 / 11
5,07823.1 %8,57416.2 %
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhľadávače) - Úplny výpis
- http://doprava.martin.sk121368
- http://mestsky.urad-online.sk/mestsky-urad/martin.php3535
- http://www.mhd.martin.sk/index_blind.php3434
- http://www.chata.martin.sk/index_text.php3434
- http://www.dss-meta.martin.sk/index_blind.php3131
- http://wwq.martin.sk/index_blind.php3131
- http://xn--mj-8ja.martin.sk/index_blind.php3030
- http://w3ww.martin.sk/index_text.php3030
- http://okres.martin.sk/index_text.php3030
- http://www.rct.martin.sk/index_blind.php3030
- Ostatné2,64516,044
3,05113.8 %16,69731.6 %
Neznámý pôvod50 %270 %

    
Hľadané kľúčové frázy (naj 10)
Úplny výpis
 
327 Kľúčové slováHľadaniePercentá
martin9412.7 %
mesto martin648.6 %
rocksor kapela263.5 %
mestský úrad martin233.1 %
www.martin.sk182.4 %
martin.sk172.3 %
mestsky urad martin101.3 %
mažoretky91.2 %
transparentne mesto martin81 %
matrika martin70.9 %
Iné frázy46162.5 %

 
Hľadané kľúčové slová (naj 10)
Úplny výpis
 
568 VýrazyHľadaniePercentá
martin47624.2 %
mesto1196 %
úrad552.8 %
mestský492.4 %
mesta321.6 %
urad311.5 %
rocksor301.5 %
kapela261.3 %
mestsky231.1 %
hodiny201 %
Iné slová110056 %

   
Rôzne  
Rôzne  
Pridať do obľúbených20,337 / 4,316 Návštevy471.2 %

 
Chybové kódy HTTP  
Chybové kódy HTTP*HityPercentáBajtov
302Moved temporarily (redirect)26,45489.3 %5.40 MB
301Moved permanently (redirect)1,5555.2 %366.84 KB
206Partial Content1,4284.8 %69.63 MB
405Method not allowed900.3 %21.12 KB
500Internal server Error370.1 %19.37 KB
403Forbidden290 %7.55 KB
416Requested range not valid10 %314 Bytov
400Bad Request10 %226 Bytov
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafochAdvanced Web Statistics 7.2 (build 1.992) - Vytvorené awstats (Zásuvné moduly (plug-ins): hostinfo, geoip_city_maxmind, decodeutfkeys, tooltips)