Transparentné mesto - projekt protikorupčných opatrení ušetril z rozpočtu mesta Martin 586 232 EUR.
Z predpokladaných nákladov sme ušetrili 20%.
Výsledná suma je súčtom ušetrených prostriedkov počas online elektronických aukcií v mesiacoch júl 2009 - december 2011.

bilbord transparentného mesta

Vážení návštevníci stránky nášho transparentného mesta,

až pričasto sa v médiách stretávame so správami o korupcii a netransparentnom narábaní s verejnými financiami a majetkom. Dlho som rozmýšľal o projekte, ktorý bude naozaj transparentný vo všetkých oblastiach právomoci samospráv a nielen na oko, vo vybranej oblasti, ako to skúšali v iných mestách. Medzery v plote, ktorým majú samosprávy pred korupciou chrániť platné zákony sú také veľké, že nimi “škodná“ prekĺzne s plnými vreckami bez toho, aby sa pri tom porušovali zákony a tí, čo tak robia, sú potom nedotknuteľní. Pre mesto, kde som primátor, som chcel projekt, ktorý deravý plot neopraví len na jednom mieste a zároveň bude inšpiráciou pre ďalšie samosprávy, ale aj náš štát. Aj vďaka skúsenostiam a odbornej pomoci Transparency International Slovensko sme v Martine, ako prví na Slovensku, spustili komplexný balík protikorupčných opatrení, ktorý v maximálnej miere dianie v samospráve nášho mesta stransparentní, a tak minimalizuje priestor pre možnú korupciu na všetkých úrovniach. Jednoducho projekt, ktorý korupcii nedá šancu.

Neviem ako Vás, ale slová ma vedia presvedčiť len do určitej miery a potom hľadám dôkazy, ktoré ich potvrdia. A takéto dôkazy o tom, ako dôvera, ktorú nám vo voľbách s hlasom do rúk odovzdali Martinčania, naozaj vyzerá v praxi, nájdete na týchto stránkach. Sami sa presvedčíte, že ak sa v meste Martin nakupuje, predáva, prenajíma, platí faktúra či príjma nový zamestnanec - deje sa tak transparentne.

Ako príklad uvediem nákup služieb a tovarov. V našom elektronickom aukčnom dome sa o zmluvu s mestom môže uchádzať a v elektronickej aukcii pobiť každý. Všetky kroky takéhoto verejného obstarávania sa dejú verejne. To znamená, že 24 hodín denne a 7 dní v týždni si každý môže ľahko nájsť všetky informácie o výzve, priebehu aktuálnych a uzavretých konaní, prečítať zmluvu, ktorú sme s víťazom elektronickej aukcie uzavreli a navyše skontrolovať sumu na faktúre, ktorou mu mesto aj v skutočnosti platilo. Podobne je tomu aj pri príjmaní zamestnancov, prideľovaní sociálnych bytov, tvorbe všeobecne záväzných nariadení či hlasovaní poslancov.

K zavádzaniu protikorupčných opatrení ma motivovalo aj množstvo zmlúv nevýhodných pre mesto, ktoré som po nástupe do funkcie primátora našiel po svojich predchodcoch. Nechcem, aby sa v Martine niečo podobné opakovalo. Nechcem, aby si niekedy v budúcnosti, podobne, ako my teraz, vedenie mesta muselo bezmocne lámať hlavu nad nevypovedateľnými zmluvami. Preto som sám navrhol, aby v rámci protikorupčných opatrení boli moje zákonné právomoci obmedzené a primátor tak nemohol sám za zatvorenými dverami vo svojej kancelárií podpisovať nevýhodné zmluvy.

Transparentnosť sa netýka len kontrolovania toho, čo sa už udialo. Náš projekt umožňuje sledovať a priamo kontrolovať naše kroky ešte pred tým, ako sa niečo odsúhlasí, odklepne, uzavrie. Občan sa tak skutočne môže spolupodieľať na chode veci verejných. Vďaka projektu môže dianie nielen kontrolovať, ale ho aj pripomienkovať, a tak ovplyvňovať naše rozhodnutia, ich prípravu. Občan sa tak priamo stáva aktívnou súčasťou samosprávy mesta.

Ak som na začiatku spomínal správy o korupčných škandáloch v médiách, to, že o meste Martin sa v týchto súvislostiach nehovorí, nie je určite náhoda. Je to výsledok tvrdej práce, ktorú odvádzame pri ďalšom rozvíjaní nášho projektu transparentného mesta. Každý týždeň sa stretávam s mnohými pozitívnymi ohlasmi a verím, že aj vďaka nim sa náš projekt naozaj stane návodom pre iné samosprávy alebo štát.

Vážení spoluobčania a návštevníci, chcem Vás vyzvať, aby ste aj Vy pomohli napĺňať zmysel projektu transparentného mesta. Nástroje na priamu a transparentnú kontrolu volených zástupcov, ktoré v Martine ako jediní na Slovensku máme, by totiž nemali zmysel, ak by ste ich nevyužívali. Je na Vás, aby ste pravidelnou návštevou webových stránok nášho transparentného mesta sledovali, ako s dôverou a právomocami, ktoré nám Martinčania zverili, nakladáme v praxi.

podpis primátora