titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
425

Pripomienka:
Chodím dosť často na Medokýš. Chodí tam veľa ľudí pešky aj autami. Namontované smetné koše pred vchodom ku prameňu a na parkovisku sú plné a niektoré sú poškodené. Keď už boli namontované bolo by dobré keby ich niekto občas vysypal aj opravil


Popis plnenia:
Malé smetné koše sú pravidelne vvsýpané každý štvrtok, chýbajúci kôš a oprava poškodených košov bola vykonaná 27.2.2014.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky