titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
423

Pripomienka:
Dobrý deň.Za dekanátom LF UK sa začala realizovať výstavba. Zeminu prevážajú aj po Holubyho ulici. Majú snahu aj komunikáciu čistiť, ale ten spôsob. Traktor s rotačnou metlou odstraňuje blato z cesty na jej okraj a prebežne polievacie auto má snahu to zostriekať do kanalizácie. Tým dochádza k upchávaniu kanalizácie a na kraji zostáva zostatok v hrúbke 5 cm a stále znečistená komunikácia a rozbahnené okraje ulice.

Popis plnenia:
Investor bol upozornený na dodržiavanie podmienok určených v stavebnom povolení, teda aj na nevyhnutnosť zaoberať sa problémami spojenými s čistením predmetnej oblasti. Kontrola dodržiavania týchto podmienok bude vykonávaná priebežne našimi pracovníkmi.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky