titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
417

Pripomienka:
Transparentné Mesto národnej kultúry Slovákov.
Priestor okolo Stefánikovho ústavu, teraz Jesseniovej LFUK v Martine.
Fotografie hovoria všetko.....

Popis plnenia:
Uvedene pozemky nie su vo vlastnictve mesta, ale vo vlastnictve statu a preto podliehaju sprave Slovenskeho pozemkoveho fondu.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky