titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
412

Pripomienka:
Dnes ráno 14. 01. pribudla na Ul. jilemnickeho 49 zberná nádoba na šatstvo, ktorá zaberá aj tak už dosť obmedzené miesta na parkovanie. Rád by som sa opýtal, či by nebolo možné tieto zberné nádoby ukladať na miesta, kde nebudú zavadzať, poprípade tento problém vyriešiť vybetónovaním podložia na tráve a tak uvolniť miesto na parkovanie? Takto tam presunúť aj ďalšie smetné nádoby. Bývame v dome, kde je 40 bytov a nemáme nádobu na separovanie odpadu. Aj by sme triedili, no komu sa chce tak ďaleko chodiť? No aspoň teraz môžeme odovzdávať handry...

Popis plnenia:
Kontajner na šatstvo bol omylom dodaný na Jilemnického 49, firma zabezpečujúca odvoz kontajnerov zabezpečila dňa 16.1.2014 jeho odstránenie.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky