titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
410

Pripomienka:
Na Ul. P.V.Rovnianka pri vchode č. 5 je odstavený už vyše roka čierny renault bez EČ, zaberá voľné neplatené parkovacie miesto.

Popis plnenia:
Ide o zakúpené vozidlo s platnou EK a STK, z ktorého neznámy páchateľ odcudzil prepravné evidenčné čísla. Majiteľ vozidla si na ODI vybavuje nové evidenčné číslo vozidla.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky