titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
409

Pripomienka:
Chcel by som vedieť prečo Steffi Martin, ako dodávateľ tepla nezverejnil cenu tepla pre rok 2014. Táto bola už schválená v roku 2013! Mesto by sa malo o to zaujímať veď je akcionárom spoločnosti! V máme jednu z najvyšších cien na Slovensku !!!

Popis plnenia:
Cena tepla ako maximálna pre r. 2014 bola rozhodnutá Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) dňa 26.11. 2013. Táto je zverejnená na web stránke URSO a na web stránke STEFE. V súlade so zmluvou o dodávke tepla s jednotlivými odberateľmi takéto rozhodnutie dostane každý odberateľ spolu s faktúrou za december 2013. O fakturačnej cene STEFE pre r. 2014, ktorá nesmie byť vyššia než cena odsúhlasená URSO-m, bude rozhodnuté na valnom zhromaždení v mesiaci január 2014.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky