titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
406

Pripomienka:
Vážený pán primátor, chcem sa poďakovať za promptné vyriešenie problému - pripomienky evidovanej pod č. 405. Obyvatelia Štvrti Čajkovského 13 už nebudú mať obavu, že časť poškodeného stromu brezy im poškodí ich vozidlo. Poškodená a značne prehnitá breza bola vypílená, za čo úprimne ďakujem za obyvateľov SVB. Prajem zo srdca Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2014.
Ešte raz ďakujeme a prajeme všetko dobré.

Popis plnenia:
Ďakujeme

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky