titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
405

Pripomienka:
Dobrý deň pán primátor.
Som občanom mesta Martin už 21 rokov a obraciam sa na Vás so žiadosťou jednak ako občan mesta a jednak ako predseda DR Spoločenstva vlastníkov bytov Čajkovského 13 v Martine Priekope. Pred rokom sme žiadali Mesto Martin o vypílenie poškodeného a značne prestárleho stromu - brezy, ktorá stojí v tesnej blízkosti prístupovej cesty k nášmu panelovému domu Čajkovského 13, na mestskom pozemku, v tesnej blízkosti parkoviska pre osobné vozidlá, pričom poveternostné podmienky už trikrát spôsobili odlomenie časti koruny stromu, naposledy včera dňa 06.12.2013. Pracovníci Mesta Martin údajne po dôkladnej obhliadke stromu našu žiadosť na vypílenie stromu zamietli. Ako som uviedol včera došlo k opätovnému odlomeniu časti koruny, pričom konár spadol hneď vedľa stojaceho súkromného vozidla a teda našťastie pre vlastníka ho nepoškodil. V prípade, že by došlo k poškodeniu akéhokoľvek súkromného majetku vlastníka SVB Čajkovského 13, vec by sme mediálne zverejnili, čo by určite transparentnému Mestu Martin nepomohlo a navyše by sme žiadali úhradu majetkovej ujmy za spôsobenú škodu od Mesta Martin, nakoľko toto nám žiadosť zamietlo. V prílohe posielam fotky, ktoré dokumentujú naše tvrdenie. K danej situácií môže dôjsť kedykoľvek opätovne napríklad pod návalom napadnutého snehu alebo veternej kalamite. Tvrdenie pracovníkov, že strom je zdravý nie je pravdou. Keby bol zdravý, asi by sa nelámal!! Preto sa obraciam na Vás ako gestora transparentnej komunikácie s občanmi Mesta a súčasne poslanca NR SR o preskúmanie uvedeného rozhodnutia. Ďakujem jednak za vlastníkov SVB Čajkovského 13 a súčasne aj za Vašich budúcich voličov.

Popis plnenia:
Komisia orgánu ochrany prírody Mesta Martin pri obhliadke dňa 12.12.2013,skonštatovala, že drevina rastúca v blízkosti parkoviska je v nevyhovujúcom zdravotnom stave z dôvodov častých zásahov do jej koruny. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť bolo rozhodnuté, že drevina nespĺňa svoju funkciu (estetickú a fyziologickú) a bolo rozhodnuté, že bude zo stanovišťa odstránená. Dňa 12.12.2013 bola daná požiadavka spoločnosti Brantner Fatra, s.r.o., ktorá túto činnosť pre mesto zabezpečuje, aby drevinu zo stanovišťa odstránili. Drevina bude odstránená do konca 51. kalendárneho týždňa roku 2013.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky