titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
400

Pripomienka:
Oprava k pripomienke 399,ulica je P.Mudroňa od čísel 38-40.

Popis plnenia:
0

Dátum plnenia:
0

Riešenie:
, pripomienka v riešeníFoto:
bez fotky