titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
399

Pripomienka:
V Martine na Novákovej ulici je na značke vyhradené parkovanie pre 2 vozidlá špz MT 459 BM a MT 341 CI,prvé vozidlo ani nie je v evidencii vozidiel na DI...sú za tieto vozidlá zaplatené poplatky mestu a ako,keď to vozidlo nie je ani zaevidované?To si máme takto riešiť parkovanie všetci?

Popis plnenia:
0

Dátum plnenia:
0

Riešenie:
, pripomienka v riešeníFoto:
bez fotky