titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
396

Pripomienka:
WEB Strány transparentné mesto na titulnej stránke informujú o ušetrených finanč.prostriedkoch na protikorupčných opatreniach do dec.2011. Mám tomu rozumieť že od r.2012 sa už nešetrí a protikorupčné opatrenia neaplikujú v praxi?

Popis plnenia:
0

Dátum plnenia:
0

Riešenie:
, pripomienka v riešeníFoto:
bez fotky