titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
395

Pripomienka:
Je v poriadku, že niektorí majitelia/užívatelia majú viac ako jedno auto, zaberajúce tak parkovisko, a ostatní majitelia si preto musia platiť parkovné miesto?
Myslíte, že poslanec za mestskú časť(Záturčie), bude aktívny riešiť tento problém, ak spolu s manželkou úžívajú/parkujú dve autá?

Popis plnenia:
0

Dátum plnenia:
0

Riešenie:
, pripomienka v riešeníFoto:
bez fotky