titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
394

Pripomienka:
Môže byť platené parkovacie miesto pre osobné auto pridelené bez ohľadu na veľkosť susediaceho auta? Namietala som u pracovníka príslušného Vášho oddelenia, Ing.Rusnáka. V žiadosti typ auta sa uvádza. Môže polícia, po zistení poškodenia nášho auta zo strany susediaceho Chrisler Pacifica, šírkou 2002 mm, polícia zavolaná v deň parkovania uvedeného auta "na čiaru", po ňou identifikovaným majiteľ/užívateľka, vybaviť v "bezpečnej vzdialenosti" od miesta? Užívateľka auta prišla najmenej po polhodine, zrejme dobre zorientovaná :-), má muža policajta(ako uviedla iná pani, ktorá označila jej jazdenie, parkovanie za bezohĺadné), riešiť poškodenie susediaceho auta, s nasadeným a pobaveným hlasom? Môže polícia byť "v bezpečnej vzdialenosti", nechať mladú pani, vyhádať sa? :-) Dodatočne som zistila u majiteľa auta, parkujúceho z opačnej strany, jeho konflikt s ňou v minulosti.
Môže polícia, vekom niečo cez 20 rokov, nestranne vybaviť, ovplyvniť správanie, vystupovanie tejto pani?!
Môže Ing.Rusnák, Váš zamestnanec, po mojej osobnej návšteve označiť auto: nie je veľké?
Môže Ing.Rusnák prisľúbiť, že pani navrhne parkovanie inde, a počkať, či bude súhlasíť? Môže odmietnúť zápis o mojej požiadavke?

Popis plnenia:
Ďakujeme za váš podnet. Užívanie verejného priestranstva ošetruje Všeobecne záväzné nariadenie č.76 o miestnych daniach a miestnom poplatku, kam patrí aj trvalé parkovanie auta na vyhradenom parkovacom mieste. Pracovník úradu postupuje vždy podľa tohto VZN. Šírka každého parkovacieho miesta je rovnaká, 2,5 metra a parkovať na ňom smie vozidlo do 2,5 tony konštruované výlučne na prepravu osôb, čo sú niektoré z parametrov, ktoré pracovník vždy kontroluje v žiadosti od žiadateľa o vyhradené parkovacie miesto. Na jednu domácnosť môže byť evidované len jedno vyhradené parkovacie miesto. Pokiaľ však ide o parkovanie na verejnom priestranstve a teda nie na vyhradenom parkovacom mieste, množstvo parkujúcich áut s ohľadom na domácnosť nie je obmedzené. V prípade, že má ktokoľvek problém s parkovaním na verejnom priestranstve, môže sa kedykoľvek obrátiť na Mestskú políciu na čísle 159.

Dátum plnenia:
2.12.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky