titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
393

Pripomienka:
Môže byť platené parkovacie miesto pre osobné auto, pridelené bez ohľadu na veľkosť susediaceho auta? Namietala som u pracovníka príslušného Vášho oddelenia Ing.Rusnáka. V žiadosti typ auta sa uvádza. Môže, po zistení poškodenia nášho auta zo strany susediaceho Chrisler Pacifica, šírkou 2002mm, vybaviť polícia, zavola v deň parkovania uvedeného auta "na čiaru", po ňou identifikovaným majiteľ/užívateľka, v "bezpečnej vzdialenosti" od miesta?
Môže menovaný Váš zamestnanec po mojej osobnej návšteve označiť auto: nie je veľké?


Popis plnenia:
0

Dátum plnenia:
0

Riešenie:
, pripomienka v riešeníFoto:
bez fotky