titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
392

Pripomienka:
Dobrý deň,

chcem sa opýtať, prečo nesvieti verejné osvetlenie v novom parku na Severe, tak isto hodiny ktoré tam sú. Ked sa nepoužívajú, prečo tam boli naprojektované a platené?
Kedy budú odstránené nedostatky stavebné nedostatky v danom parku, ako sú napr. popraskané a uvoľnené dlaždice a iné? čaká sa kým skončí záruka na stavbu?
Ďakujem.

Popis plnenia:
Ďakujeme za pripomienku. Na základe vykonanej diagnostiky sme zistili, že k poruche osvetlenia dochádza z dôvodu poškodenej izolácie na podzemnom vedení. K poškodeniu došlo počas rekonštrukcie Námestia Francúzskych partizánov. Mesto si voči firme Euro-bilding uplatnilo reklamačné konanie, v rámci ktorej reklamuje aj popraskané dlaždice. V minulom týždni sa konalo stretnutie so subdodávateľom, ktorý zabezpečí opravu poruchy.

Dátum plnenia:
20.11.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky