titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
387

Pripomienka:
Dobrý deň,
Možno sa tento problém tu už preberal ale nemám čas študovať všetky podnety spoluobčanov.Ide o Mestskú kartu.Viem že bol určený mesačný poplatok 0,70E za používanie tejto karty,ktorý je automaticky stiahnuty v autobuse pri nábehu nového mesiaca.Tejto logike rozumiem-používaš kartu-zaplať poplatok.Ale absolútne tomu nerozumiem ,že keď kartu nepoužijem dlhší čas ,aj tak mi je tento poplatok mestom Martin vyrúbený.Konkretne-bol som viac ako tri mesiace mimo Martina,takže som kartu ani nepoužíval.Nechápal som keď mi zrazu z karty pri prvom cestovaní autobusom zrazu stiahlo 3x 70 centov=2,10E.Veď to nemá žiadnu logiku-platiť za nepoužívanie autobusu.Či to mám brať ako pokutu "za nepoužívanie MHD"?Príklad:občan Martina,ktorý sa vráti zo študijného pobytu v zahraničí po dvoch rokoch bude v MHD privítaný poplatkom 24x 0,70 =16,80E.
nechápajúci občan transparentného Martina Pavol Likavčan

Popis plnenia:
Mestská karta Martin je nielen dopravnou kartou využívanou na cestovanie, ale aj zľavovou kartou používanou pri nákupe tovaru alebo služieb v takmer 140 prevádzkach v regióne Turiec. Ak občan necestuje autobusom viac mesiacov, pri najbližšej ceste stiahne držiteľovi poplatok za mesiace, ktoré nemal zaplatené. Vo Všeobecných obchodných podmienkach je stanovené, že držiteľ je povinný uhrádzať paušálny poplatok vo výške uvedenej v cenníku bez ohľadu na frekvenciu využívania Mestskej karty v doprave alebo na iné účely. Držiteľ je povinný uhradiť paušálny poplatok aj v prípade, ak v mesiaci, za ktorý sa platí, nebude vykonaná žiadna jazda autobusom. Držiteľ platí mesačný poplatok za využívanie Mestskej karty, držiteľ napr. nemusí cestovať, ale využíva iba zľavy daný mesiac. Ak držiteľ vie, že nebude cestovať pár mesiacov MHD a nebude využívať Mestskú kartu, môže si ju zrušiť na kontaktnom mieste a potom si ju zase vybaviť.

Dátum plnenia:
0

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky