titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
381

Pripomienka:
Dobrý deň,
dňa 12.09.2013 som dostal informačnú smsku od IK Martin o tom, že v piatok, 13.09.2013 v mestskej časti Martin - Stred sa bude bezplatne vyvážať elektroodpad, ktorý je potrebné vyložiť do 8.00 hod. Ja som tak uskutočnil o 06.30, čiže v dostatočnom predstihu, no tento odpad nebol odvezený, maximálne niečo z toho odniesli neznáme skupinky ľudí. Myslím si, že to nebol účel vývozu elektroodpadu.

S pozdravom,
Jaroslav Šinko

Popis plnenia:
Ďakujeme za vašu pripomienku. Veľmi si ceníme vašu spätnú väzbu, ktorá pomáha k tomu, aby bola služba mesta využitá tak, ako bola myslená. Zber elektroodpadu bol určený harmonogramom a každý, kto pred bytový dom vyložil elektroodpad, zberné vozidlo ho vždy v piatok ráno po 8.h zobralo. Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov mesto nezbiera odpad spred rodinnz predchádzajúcich rokov mesto nezbiera odpad spred rodinnnných domov, občania však môžu počas celého roka odovzdať elektroodpad či iný odpad v Zbernom dvore na Robotníckej ulici počas pracovných dní medzi 10.00 a 18.00 h a v sobotu medzi 7.00 a 15.00 h. Pracovníkov, ktorí zbierali elektroodpad, sme hneď upozornili na odpad na Ul. Ruppeldtovej, boli vyslaní opäť skontrolovať túto ulicu, elektroodpad sa tu však už nenachádzal.

Dátum plnenia:
9.10.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky