titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
378

Pripomienka:
Dobrý deň, prosím Vás všimla som si, že v meste Martin sú niektoré priechody označené. Poprosím Vás kedy označíte aj priechody Školská a Tomášikova. Začal sa nový školský rok a tieto priechody sú stále není označené. O tejto problematike som už písala, ale doteraz sú není tieto priechody riadne označené. Každé ráno chodia deti do školy a neraz sú ohrozované vodičmi. Dobrá by bola tam dať aj značku. Ďakujeme za urýchlenie mojej žiadosti.

Popis plnenia:
Ďakujeme za pripomienku. Mesto Martin dbá o bezpečnosť detí a chodcov. Pred začiatkom školského roku mesto Martin vyznačilo pred priechody pre chodcov výraznú dopravnú značku Pozor, deti. Značky sú vyznačené v blízkosti priechodov pre chodcov a na miestach, kde je zvýšený výskyt detí a školákov. Priechody pre chodcov v mestskej časti Sever boli vyznačené ešte začiatkom augusta a teda aj na Ul. Tomášikovej. Zodpovedná pracovníčka bola preveriť aj aktuálnu situáciu s označením priechodov a zistila, že na Ul. Tomášikovej je v súčasnosti vyznačených päť priechodov pre chodcov a jeden pre cyklistov. Keby sme chceli vyznačiť zvislou dopravnou značkou všetky priechody v tomto úseku, pre vodičov by sa stal neprehľadným. Na Ulici S. Tomášika od cesty I/65 – Jilemnického však chýba dopravná značka, ktorá tu zrejme nebola osadená naspäť po oprave chodníka a mesto tu osadí značku v nadštandardnom prevedení. Značka bude umiestnená v žltom poli a v ňom symbol A15 a text POZOR ŠKOLA.

Dátum plnenia:
11.10.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky