titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
369

Pripomienka:
Dobrý deň,chcem sa opýtať prečo nie je označený prechod pre chodcov v Záturčí prvý v smere od Vrutok,buď informatívnou dopravnou značkou IP6 , alebo vodorovnou značkou V6a.Miesto informativnej značky je tam značka zákazová B34 s dodatkovou. Myslím si,že tento prechod je dosť frekventovaný.. Ďakujem za odpoveď.

Popis plnenia:
Priechod pre chodcov na tomto mieste je nový, predtým tam vyznačený nebol. Do jesennej obhliadky dopravného značenia na území mesta, ktorá sa koná za účasti poslancov danej mestskej časti a zástupcu dopravného inšpektorátu, zaradíme aj tento priechod. V prípade, že umiestnenie vodorovnej dopravnej značky bude odsúhlasené, priechod pre chodcov tu bude vyznačený.

Dátum plnenia:
19.08.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky