titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
361

Pripomienka:
Zaujímalo by ma, či by sa nedali inak riešiť velkokapacitné kontajnery, ktoré sa dávajú na jar, alebo jeseň. Na Košarišťanovej ulici, keď je pristavený kontajner, je v priebehu pol hodiny preplnený a potom to ľudia samozrejme hádžu vedľa. A to viem o ľudoch, ktorí sa vrátili späť, aj s vecami čo chceli vyhodiť. Keď kontajner odviezli, človek mal dojem, že toho bolo viac na zemi. Našťastie to boli z Brantneru upratať. Viem, že na iných miestach boli tie kontajnery poloprázdne. Nedalo by sa, po konzultácii so zamestnancami Brantneru (tí, čo to odvážajú, vedia o čom píšem), kontajnery rozložiť inak? Alebo na miestach, ktoré sú tak preplnené zaistiť kontajnery dva? Ďaku47jem, Mazúrová

Popis plnenia:
Umiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov je nadštandardná služba, ktorú mestu neukladá žiadny zákon. Výsledkom tejto služby je znižovanie čiernych skládok na území mesta Martin. Počet veľkokapacitných kontajnerov (VKK) je obmedzený rozpočtom mesta a ich umiestnenie počas jarnej a jesennej očisty určujú poslanci danej mestskej časti. Pracovníci firmy Brantner ani zodpovedný pracovník Mestského úradu nemôžu meniť ich umiestnenie určené poslancami. V prípade, že je na Mestský úrad zaslaná požiadavka od občanov na zmenu alebo doplnenie VKK, táto je okamžite riešená s poslancami príslušnej mestskej časti. V predchádzajúcom období nebola zaznamenaná žiadosť na zmenu či doplnenie VKK v MČ Záturčie. Vašu žiadosť sme však odstúpili predsedovi Mestskej časti Záturčie Tomášovi Zanovitovi. Radi by sme však pripomenuli, že v meste je zriadený Zberný dvor na Robotníckej ulici 20, ktorý je občanom k dispozícii počas pracovných dní medzi 10.00 a 18.00, v sobotu medzi 7.00 a 15.00 h.

Dátum plnenia:
17.06.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky