titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
360

Pripomienka:
K riešeniu pripomienky č.353.
Vo Vašom stanovisku píšete, že zákaz státia tu ošetruje zákon o priestupkoch a zákon o cestnej premávke a teda nie je potrebné dopravné značenie. Súhlasím. Prečo teda polícia (mestská, dopravná) nedohliada pravidelne na dodržiavanie uvedených zákonov, keď ako píšete o probléme viete? Najjednoduchšie aj najlacnejšie riešenie ako zabrániť takémuto konaniu je pravidelná kontrola.

Popis plnenia:
Ďakujeme za pripomienku. Súhlasíme s vami, že najúčinnejšia je prevencia a pravidelná kontrola. Príslušníci mestskej polície pravidelne dohliadajú na dodržiavanie zákonov, avšak ich počet je obmedzený rozpočtom, ktorý má mestská polícia k dispozícii. Zároveň musia plniť aj iné úlohy a nemôžu sa venovať len parkovaniu v meste. Ich práca je však oveľa účinnejšia, ak s ňou aktívne spolupracujú občania, preto aj vás ako aj ostatných občanov vyzývame, aby nielen v prípade porušovania zákona neváhali a kontaktovali Mestskú políciu na tel. č. 159.

Dátum plnenia:
08.07.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky