titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
352

Pripomienka:
Dobrý deň, na ulici Zelená v Priekope v súčasnosti opravujú chodník-prechod. Všimla som si, že na dvoch miestach pred bytovým domom pripravujú opraviť aj chodník pre peších.
Na náprotivnej strane, pri Dopravnej škole, je už niekoľko rokov diera v chodníku, ktorú spôsobil odhŕňač snehu, keď radlicou vytrhol betónovú podložku v priemere 1,50x1,00 meter. Každú zimu, pri odhŕňaní snehu z chodníka o túto betónovú platňu radlicou zachytia a odhodia nabok. Po roztopení snehu žiaci školy, pri jarnom upratovaní ju dávajú na pôvodné miesto. Bolo by dobré, keby bolo súčasne opravené aj toto miesto. Je to tam dosť nebezpečné a pri menšej nepozornosti môže dôjsť k úrazu.
Moja požiadavka je, aby bola popri oprave chodníka opravená aj časť chodníka pri Dopravnej škole.
S pozdravom Viera Lišková

Popis plnenia:
Ďakujeme za pripomienku. V súvislosti s budovaním nového bezbariérového prechodu pre chodcov sa opravil aj chodník pred dopravnou školou.

Dátum plnenia:
6.6.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky