titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
351

Pripomienka:
Dobrý deň. Dňa 18 12.2012 som Vám poslala podnet na odstránenie bútľavej lipy ktorá je nebezpečná pre okolie. Odborníci mali posúdiť opodstatnenosť podnetu a konať do 30.marca. Dnes je 27 apríla a lipa stále stojí a ohrozuje.


Popis plnenia:
Ďakujeme za váš podnet. Ako sa neskôr ukázalo, pozemok na ktorom lipa stojí, nepatrí mestu, ale Urbárskemu spoločenstvu Martin. Mesto tu teda nemá žiadne kompetencie, upovedomilo sme však predsedu urbárskeho spoločenstva, aby strom odstránili.

Dátum plnenia:
20.05.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky