titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
349

Pripomienka:
Prečo je daň za psa chovaného v byte v našom meste taká vysoká? (67€) Málo miest na Slovensku má daň v takejto (nehoráznej!) výške a keď ešte pre tých psov a ich majiteľov mesto nič neposkytuje. Apelujem na poslancov mesta, nech zvážia a upravia túto daň, ani v Bratislave, kde sú príjmy oveľa vyššie, takú daň nemajú.

Popis plnenia:
Miestne dane a poplatky v meste Martin upravuje všeobecne záväzné nariadenie č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Je to jedna z foriem ako mesto získava financie na pokrytie povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Mnohé z nich súvisia so starostlivosťou o čistenie verejných priestranstiev od psích exkrementov. Mesto Martin na čistenie verejných priestranstiev od exkrementov a na nákup vrecúšok použilo v roku 2012 takmer 20 tisíc eur. Mesto prevádzkuje útulok, pričom sa stará o stratených psov a pomáha ich úspešne vracať majiteľom. Na prevádzku útulku mesto ročne vyčleňuje takmer 20 tisíc eur. Voči problému so psíčkarmi nie sú ľahostajní ani mestskí policajti, ktorí mali v apríli akciu zameranú na psíčkarov. V rámci nej rozdávali igelitové vrecúška a šírili osvetu, čo musia majitelia psov dodržiavať. Rozdiel medzi poplatkom za psa v bytovke a dome, môže byť ovplyvnený aj tým, že zdrojom problémov bývajú často tie psy, ktorých majú majitelia v bytoch. Mnohí z nich riešia poplatok za psa tak, že prihlásia psa napríklad v okolitej obci a tým pádom má pes známku a majiteľ sa vyhne plateniu poplatku v Martine.

Dátum plnenia:
20.05.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky