titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
346

Pripomienka:
Dobrý deň, pred našim rodinným domom nad takmer celou plynovou prípojkou, ktorá je stará min. 9 rokov, je rozbitý povrch cesty.

Popis plnenia:
Oprava Devínskej ulice, a teda aj riešenie vášho problému, je zahrnuté v harmonograme opráv a bude realizovaná v priebehu roku 2013.

Dátum plnenia:
20.05.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky