titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
344

Pripomienka:
Všade v okolí je neporiadok, v tráve, pri cestách, chodníkoch ,ako plastové fľaše, odpadky apod. Ľudia sa nestarajú o exetriér, o prírodu v našom meste. Chcem vás požiadať o iniciatívu nájsť spôsob či už u samotných ľudí (obyvateľov) - motivovať ich, viesť ich k uvedomelosti, alebo nájsť skupinu ľudí, ktorá by sa starala o poriadok v uliciach. Napr. okolie Turca, Pivovarnícka cesta apod... Veď je hrozné, v akom neporiadku vyrastajú naše deti. Ďakujem

Popis plnenia:
Mesto Martin vynakladá každoročne nemalé finančné prostriedky na očistu mesta, v rámci ktorej čistí od odpadkov verejné priestranstvá, nespevnené plochy, chodníky aj komunikácie. Musíme skonštatovať, že neporiadok si vytvárame samy a financie, ktoré potom musí mesto investovať do očisty, by mohli byť využité užitočnejšie, napríklad do opráv ciest alebo na výstavbu detských ihrísk a podobne. Občania si už mohli zvyknúť, že v meste sa pravidelne na jar a na jeseň koná Jarná a Jesenná očista, v rámci ktorej sú v meste umiestňované veľkokapacitné kontajnery na objemný komunálny a drobný stavebný odpad. Očista je vykonávaná firmou Brantner Fatra s.r.o, ale aj prostredníctvom aktivačných pracovníkov, ktorí v marci vyčistili v okolí rieky Turiec parčík smerom k Ul. Timravy od náletových drevín a krovín, ako aj od rôzneho odpadu po bezdomovcoch. Ako súčasť protipovodňových prác má mesto v pláne aj očistu Pivovarského potoka, najmä v časti od Zimného štadióna smerom k vyústeniu do rieky Turiec. Najhoršia situácia so znečisťovaním verejných priestranstiev je na sídliskách, nakoľko na malom priestranstve je sústredené veľké množstvo ľudí . Pri čistení sídlisk sa stávalo, že aktivační pracovníci čistili a vyhrabávali priestranstvo pod balkónmi a títo pracovníci boli očitými svedkami, že obyvatelia vyhadzovali odpadky priamo z okien bytov. Voči takýmto nedisciplinovaných občanom je možná len prísna represia, ktorá je na druhej strane veľmi ťažko dokázateľná. Mesto Martin v spolupráci s firmou Brantner Fatra pôsobí na mladú generáciu hlavne v školských a predškolských zariadeniach, ktorú vedieme k zlepšovaniu životného prostredia.

Dátum plnenia:
18.04.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky