titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
343

Pripomienka:
Prosím Vás dajte opraviť výtlk na ul. Stavbérskej, ako sa vchádza z ul. Kollárovej. Keď na Stavbárskej stojí auto, tak auto odbočujúce z ul. Kollárovej ho nemôže ani obísť a je už poriadne hlboký. Ďakujem.

Popis plnenia:
Ďakujeme za váš podnet i spôsob, akým ho mestu nahlasujete. Mesto Martin kontroluje kvalitu či povrch ciest pravidelne, má však obmedzené množstvo financií a ich opravy sa konajú vždy podľa vopred schváleného harmonogramu. Prioritne sú opravované cesty v dezolátnom stave. Mesto začalo s opravou výtlkov na mestských komunikáciách 4. apríla. Výtlk na Stavbárskej ulici je už opravený, pričom opravy ďalších prídu na rad podľa schváleného plánu opráv pre rok 2013. V prípade záujmu si môžete pozrieť článok o tejto téme na http://www.martin.sk/finale/index.php?clanok=1364211973.

Dátum plnenia:
18.04.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky