titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
342

Pripomienka:
Dobrý deň! Prosíme Vás o riadne značenie priechodu pre chodcov na Ul.severnej a Tomášikovej. Každé ráno tadeto prechádzajú deti do ZŠ Dubčeka a neraz sa stáva, že vodiči ani nezastavia a nespomalia rýchlosť. Viem, že policajti nemôžu biť všade, ale máme prosbu, počuli sme, že mesto ušetrilo peniaze, takže dať spomaľovače retardéry pred prechody pri ZŠ Bernoláka a pred parkom. Taktiež označiť dopravnými značkami tieto prechody a zníženie rýchlosti. Skutočne je to už kritické. Ďakujeme

Popis plnenia:
Ďakujeme za podnet. Bezpečnosť detí je samozrejme prioritou aj mesta Martin. Jedným z opatrení, ako sa dá dosiahnuť vyššia bezpečnosť na cestách, je určite namontovanie retardérov v blízkosti škôl. Vašu pripomienku budeme riešiť v spolupráci s poslancami MČ Sever a o výsledku vás budeme informovať. Obnova prechodov pre chodcov sa bude vykonávať hneď ako to počasie dovolí.

Dátum plnenia:
18.04.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky