titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
340

Pripomienka:
Dobrý deň. Podávam podnet na výrub stromov na Ulici Jána Petrikovicha 1. Jedná sa o 4 vysoké borovice vysadené na západnej strane obytného domu, cca 4m od budovy. Konáre dosahujú asi 1m od okien. Keďže sú vysadené aj nahusto, výrazne tienia. Nutnosť celodenného umelého svietenia nielen v zime, ale aj počas sychravých dní - celoročne. Na konároch sa zachytávajú nečistoty a prach, ktorý sa často spolu z ihličím a peľom dostáva až do bytu. Niektoré konáre sú už suché. Tieto stromy dorastajú až do výšky 40m. V zemi majú dlhý kužeľovitý zvislý hlavný koreň, od ktorého vyrastajú dlhé bočné korene. Z uvedeného vyplýva, že stromy nielen výrazne znižujú komfort bývania, ale aj ohrozujú zdravie a bezpečnosť obyvateľov. Zároveň hrozí v budúcnosti poškodenie budovy a tým vzniku škôd na majetku a prípadne aj zdraví občanov. Navrhujem preto ich čím skorší výrub. Štekláčová

Popis plnenia:
Ďakujeme za podnet, odbor komunálnych služieb zaevidoval vašu žiadosť a vykoná obhliadku stromov. Samotný výrub však prebehne až po 1. novembri 2013, keďže od 1. apríla do 30. októbra nastúpi obdobie vegetačného pokoja, počas ktorého sa výrub nevykonáva. Ak by bol stav drevín vyhodnotený ako nebezpečný, čo je v prípade, že ohrozuje zdravie alebo majetok, je možné vykonať výrub aj v mimoriadnom prípade. Podmienky, ako o výrub či údržbu zelene požiadať, sa od 12. decembra 2011 zjednodušili. Vtedy vstúpilo do platnosti nové VZN č. 96 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. Bezplatný podnet na výrub stromov či úpravu zelene na mestských pozemkoch môžete podať osobne na Odbore komunálnych služieb na Mestskom úrade v Martine, telefonicky na 043/4204 133, e – mailom na komunal@martin.sk alebo faxom. Z podnetu musí byť zrejmé kto, z akého dôvodu ho podáva, akej dreviny sa týka a aký spôsob ochrany navrhuje. Občania si zvykli nahlasovať svoje podnety aj prostredníctvom pripomienok na webstránke mesta www.transparentnemesto.sk, pričom aj tento postup je správny a ujmú sa ho odborní pracovníci.

Dátum plnenia:
27.3.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky