titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
338

Pripomienka:
Obraciam sa na Vás s prosbou, či nie je možné poslať ľudí z verejno prospešných prác, urobiť poriadok v priestore medzi sídliskom Košúty I a Kauflandom, je to plné odpadkov /plastové fľaše, igelitové sáčky, apod./, to isté je aj u Mecdonaldu a za Kinekusom na poliach. Práve teraz je to najviac vidieť, ale aj by sa to najlepšie dalo vyzbierať, kým to zarastie burinou. Je na to príšerný pohľad. Ďakujem za odpoveď.

Popis plnenia:
Pozemky medzi sídliskom Košúty I. a Kauflandom a takisto aj na druhej strane medzi OC CAMPO a katolíckym kostolom sú vo vlastníctve fyzických osôb (asi 30 majiteľov). V predošlých rokoch boli majitelia najväčších plôch vyzvaní na vykonanie očisty predmetných plôch. Keďže na našu výzvu nereagovali, mesto Martin za pomoci aktivačných pracovníkov očistilo tieto plochy a robí tak priebežne minimálne dvakrát za rok. Aj v tomto roku už s čistením začali začiatkom marca a pokračovať budú zase od 10.apríla 2013. Z ľudského hľadiska je na mieste poznámka, kto nám verejné priestranstvo znečisťuje. Odpoveď zrejme pozná každý z nás, preto by sme mali začať každý sám od seba a postarať sa o to, aby sme dodržiavali poriadok nielen vo svojom bezprostrednom okolí, ale v celom meste. Mesto Martin dbá o čistotu v meste a zabraňuje vzniku čiernych skládok. V prípade, že si všimnete nelegálnu skládku odpadu, nahláste ju na odbor komunálnych služieb na tel. č. 043/4204 246, e-mailom na komunal@martin.sk alebo prostredníctvom pripomienky. Občania si už mohli zvyknúť, že dvakrát do roka – na jar a na jeseň - umiestňuje veľkokapacitné kontajnery (VKK), kde môžu vyhodiť nepotrebný objemný komunálny odpad ako sú skrine, nábytok a sedačky. Nebezpečný odpad môžu občania odovzdať v zbernom dvore Brantner Fatra s.r.o. na Robotníckej ulici 20 v Martine počas pracovných dní medzi 10.h a 18.h, v sobotu medzi 7.h a 15.h. Viac informácií nájdete aj na www.brantnerfatra.sk alebo http://www.martin.sk/finale/index.php?clanok=1363786371.

Dátum plnenia:
27.3.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky