titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
335

Pripomienka:
Dobrý deň,
dovoľujem si podať podnet na výrub stromov na ulici Daniela Michaelliho 3936/19, Martin-Ľadoveň. Jedná sa o 3 ihličnaté stromy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti bytového domu a mojich okien. Tieto stromy boli síce na jeseň orezané ale nepomohlo to. Nakoľ bývam na prízemií v 1.izb. byte, tieto stromy mi tienia a mám minimálne množstvo denného svetla, slnka, v byte mám veľmi skoro tmu a musím svietiť umelým svetlom. Mám 64 rokov a som po ťažkom úraze, mám sťaženú chôdzu – nedokážem ísť z bytového domu von, celú dobu trávim v byte (už 2 roky), chodím len pomocou chodítka. Bola by som veľmi rada, keby ste môj podnet vybavili kladne. S výrubom stromov súhlasia aj ďalší majitelia bytov na prízemii, ktorým tiež stromy tienia (sú to ďalšie 3 rodiny). Ešte raz veľmi pekne ďakujem.

Popis plnenia:
Ďakujeme za podnet, odbor komunálnych služieb zaevidoval vašu žiadosť a vykoná obhliadku stromov. Samotný výrub však prebehne až po 1. novembri 2013, keďže od 1. apríla do 30. októbra nastúpi obdobie vegetačného pokoja, počas ktorého sa výrub nevykonáva. Ak by bol stav drevín vyhodnotený ako nebezpečný, čo je v prípade, že ohrozuje zdravie alebo majetok, je možné vykonať výrub aj v mimoriadnom prípade. Podmienky, ako o výrub či údržbu zelene požiadať, sa od 12. decembra 2011 zjednodušili. Vtedy vstúpilo do platnosti nové VZN č. 96 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. Bezplatný podnet na výrub stromov či úpravu zelene na mestských pozemkoch môžete podať osobne na Odbore komunálnych služieb na Mestskom úrade v Martine, telefonicky na 043/4204 133, e – mailom na komunal@martin.sk alebo faxom. Z podnetu musí byť zrejmé kto, z akého dôvodu ho podáva, akej dreviny sa týka a aký spôsob ochrany navrhuje. Občania si zvykli nahlasovať svoje podnety aj prostredníctvom pripomienok na webstránke mesta www.transparentnemesto.sk, pričom aj tento postup je správny a ujmú sa ho odborní pracovníci.

Dátum plnenia:
27.3.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky