titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
334

Pripomienka:
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, na výrub stromov na ulici J.Fraňa 14. Žiadosť sme podávali ešte minulý rok. Ďakujem za vybavenie.

Popis plnenia:
Ďakujeme za podnet. Aktuálne v meste vrcholí obdobie vegetačného pokoja a s ním aj výrub stromov. Kolegovia na komunálnom oddelení vašu žiadosť o výrub nenašli, chceli by sme vás preto poprosiť, keby ste ešte raz špecifikovali o akú úpravu zelene na mestskom pozemku žiadate. Podmienky, ako o výrub či údržbu zelene požiadať, sa od 12. decembra 2011 zjednodušili. Vtedy vstúpilo do platnosti nové VZN č. 96 o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. Bezplatný podnet na výrub stromov či úpravu zelene na mestských pozemkoch môžete podať osobne na Odbore komunálnych služieb na Mestskom úrade v Martine, telefonicky na 043/4204 133, e – mailom na komunal@martin.sk alebo faxom. Z podnetu musí byť zrejmé kto, z akého dôvodu ho podáva, akej dreviny sa týka a aký spôsob ochrany navrhuje. Občania si zvykli nahlasovať svoje podnety aj prostredníctvom pripomienok na webstránke mesta www.transparentnemesto.sk, pričom aj tento postup je správny a ujmú sa ho odborní pracovníci.

Dátum plnenia:
20.3.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky