titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
324

Pripomienka:
Zdravím. Bývam pri Neografií a ten hluk je neskutočný, či v lete keď otvárajú rolovaciu bránu každé cca 2-3 minúty alebo v zime keď kamióny čakajú na vpustenie do areálu a nakládku a majú po celú dobu pustené motory, pretože si musia nejako udržať teplo v kabínach, čo je na jednej strane pochopiteľné, no na strane druhej neskutočne hlučné a o výfukových plynoch nehovoriac!!! Hovorí sa, že sa majú presťahovať do priestorov v časti Priekopa?! Chcem sa preto opýtať, či je to pravdivé a kedy sa tak stane???? Tiež sa chcem opýtať čo sa tam plánuje namiesto toho urobiť či postaviť???? Za odpoveď vopred ďakujem.

Popis plnenia:
Je pravda, že Neografia buduje nové objekty v katastrálnom území Priekopa, kde bude sťahovať svoju doterajšiu prevádzku, čo bude vyplývať aj z európskych noriem, kde takýto typ výroby nepatrí do obytných zón. Pri stavebnom povolení dokladovali mestu, že termín ukončenia prevádzky je do konca prvého polroku 2013. Čo sa bude robiť s prázdnym objektom je už otázka na Neografiu.

Dátum plnenia:
29.01.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky