titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
320

Pripomienka:
Na moju pripomienku zo dňa 28.8.2012 evidovanú pod por. č. 300 som obdržal odpoveď, že oprávnenosť tam spomínanej dopravnej značky príslušné kompetentné orgány posúdia do 31.októbra 2012. Dnes je 13.novembra a značka je tam osadená stále a moja pripomienka je už označená ako vybavená. Preto sa znova pýtam. Bola oprávnenosť tejto dopravnej značky do 31.10.2012 posúdená? Ak áno, tak aké je zdôvodnenie ponechania tejto dopravnej značky? Myslím si že mám právo ale aj ostatní občania vedieť dôvody ponechania tejto dopravnej značky.

Popis plnenia:
Obhliadka dopravnej značky v októbri 2012 sa uskutočnila tak, ako sme avízovali. Je pravdou, že spomínaná značka už stratila opodstatnenie z hľadiska existencie heliportu, ale to nie je jej jediný účel. Z hľadiska zachovania bezpečnosti a hustoty premávky na tejto frekventovanej križovatke je stále potrebná. Konečné stanovisko však závisí od toho, keď sa nám podarí získať aj zvyšné stanoviská od kompetentných orgánov, o ktorom vás budeme informovať.

Dátum plnenia:
14.1.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky