titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
318

Pripomienka:
Prosím o informáciu,čo plánuje mesto robiť s lokalitou Na Kameni.

Popis plnenia:
Mesto Martin odkúpilo pozemok v lokalite Na Kameni v roku 2012, ktorá v súčasnosti slúži ľuďom bez domova. Nachádzajú sa tu tri nehnuteľnosti - ubytovňa Na Kameni 1, útulok Na Kameni 2 a nocľaháreň na Kameni, ktoré kapacitne stačia pokryť dopyt. Aktuálne mesto Martin nemá vypracovaný žiadny projektový či investičný zámer pre túto lokalitu.

Dátum plnenia:
29.01.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky