titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
315

Pripomienka:
Chcem sa opätovne vrátiť k pripomienke č. 193 z 26.10.2011. Je už pomaly rok, čo ste mi prisľúbili, že bude mesto spolu s kompetentnými štátnymi orgánmi riešiť problém túlavých mačiek na Severe. Za rok sa zmenilo asi toľko, že niekto (asi Brantner Fatra) opílil kúsok kríka, kde ľudia prikrmovali mačky a to je všetko. Teraz mačky prikrmujú z druhej strany spomínaného opíleného kríku. Opäť sa tam hromadia plastové obaly, v ktorých tam nosia ľudia jedlo pre mačky a stále sú tam túlavé mačky. Okrem toho začali nejakí "dobráci" pre istotu nosiť žrádlo pre mačky aj k ďalšiemu kríku. Neviem, ale mne sa táto situácia vyriešená teda nezdá. Asi chcem priveľa, keď chcem žiť v čistom, peknom prostredí a bezpečnom prostredí. Ozaj, plánuje mesto v spolupráci s mestskou políciou rozmiestniť kamerový systém na Severe, mám totiž pocit, že sa tu rozmáha vandalizmus? Za odpovede ďakujem.

Popis plnenia:
Problém voľne žijúcich, nikomu nepatriacich mačiek nie je len problémom sídliska Sever, ale celého mesta, pričom platí, že s ním neúspešne bojujú samosprávy v takmer všetkých krajinách civilizovaného sveta. Lokalita na Severe, t.j. rozložitý krík v parku, pod ktorým sa mačky zdržiavajú, nie je pozemok vo vlastníctve mesta Martin, preto tu nemáme právomoci na výkon opatrení. Mesto napriek tomu vyzvalo vlastníka pozemku a dohodli sa, že krík odstránia. Počas tohto úkonu sa však na miesto dostavil občan, ktorý kŕmi túlavé mačky a svojim konaním znemožnil dokončiť prácu objednanej firmy. Situáciu potom mesto riešilo dohovorom a požiadavkou o spoluprácu s inými kŕmičmi, ktorí si prevzali tri malé choré mačiatka do vlastnej starostlivosti v ich domácnostiach, dve ďalšie choré mačiatka boli pre podozrenie zo závažných ochorení testované vo veterinárnej ambulancii a v Štátnom veterinárnom ústave v Dolnom Kubíne. Keďže podozrenia sa potvrdili a zistilo sa, že mačiatka mali dokonca choroby prenosné na človeka, veterinárny lekár ich v narkóze utratil. Jedna staršia mačka bola vykastrovaná, preliečená a vypustená do teritória, po 4 dňoch ju však odborní pracovník našiel uhynutú. Laboratórne testy tejto mačky preukázali skryté ochorenia, ktoré v stave po operácii skomplikovali liečbu a privodili smrť. V lokalite zostal jeden ryšavý kocúrik so striedavým pobytom v domácnosti kŕmičky a voľným pobytom na uvedenom súkromnom pozemku, ktorého na obvyklom mieste občania prikrmujú. Tým nechtiac privolali ďalšie mačky a tak problém generuje, dá sa povedať, že v bludnom kruhu. Odporúčame preto, aby ste na prechádzky chodili v iných priľahlých parkoch vo vlastníctve mesta. Blízke detské pieskovisko bude mesto na jar pravdepodobne riešiť zakrývacou plachtou na zabránenie vnikania a vyprázdňovania mačiek. Svojím rozsahom sa tento problém začína podobať problematike mestských holubov. Po preskúmaní praktík iných miest a štátov možno konštatovať, že problém sa zatiaľ nikde nepodarilo riešiť spoľahlivo, dlhodobo a zároveň tak, aby bol dosiahnutý stav spokojnosti väčšiny obyvateľstva. Najväčšou prekážkou sú jednotlivci z radov občanov, ktorí zámerným prikrmovaním mačiek zvyšujú ich koncentráciu v lokalite, rovnako tak ich pôrodnosť a vitalitu. Nie je možné reálne i právne takéto prikrmovanie zakázať. Protikladom vysokej pôrodnosti mačiek je ich vysoká popôrodná úmrtnosť v dôsledku komplexu chorôb, ktoré najmä v zimnom období radikálne znížia stav mačacej populácie. Mesto Martin používa pri riešení tohto problému viacero metód s čiastkovými úspechmi. Podieľa sa najmä na kastrácii mačiek a monitorovaní ich zdravotného stavu v jednotlivých mestských častiach. Napriek obmedzeným právomociam rieši prípady mačiek s viditeľnými príznakmi viacerých ochorení. Je dôležité podotknúť, že odchyt takýchto voľne žijúcich mačiek je náročný, často nemožný, pričom nie je povolené použiť ani narkotizačné pomôcky, ani streľbu, ani návnady sa narkotikami. Okrem toho, každý aktívny krok mesta voči mačkám privodí prudké reakcie zo strany fanúšikov mačiek, čím sa riešenie problematiky v lokalite zastaví.

Dátum plnenia:
7.1.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky