titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
312

Pripomienka:
Dobrý deň,
bývam na ul. Š. Furdeka 2. Okrem toho, že máme na rohu paneláku vysoké brezy, ktoré si myslím, že by bolo treba zrezať, lebo sú blízko okien a sú silné alergény, chcela by som požiadať, či sa nedá spraviť niečo podobné aj na ul. Aurela Stodolu, zvlášť po celej dĺžke od škôlky po stred Záturčia (t.j. novinový stánok). Keď idete večer po chodníku, nevidno pod nohy, je tam tma, nakoľko nesvietia všetky svetlá ktoré by mali a keby aj svietili, nebolo by nič moc vidno, pretože stromy sú tak husté, že svetlo cez ne nepreniká, alebo len strašne málo. Treba teda spraviť niečo s pouličným osvetlením a možno aj s tými stromami. Ďakujem.

Popis plnenia:
Ďakujeme za pripomienku. Váš podnet na úpravu stromovej zelene zaregistroval Odbor komunálnych služieb a bude riešený v priebehu mesiacov február – marec 2013. Čo sa týka verejného osvetlenia chodníka na Ul. Aurela Stodolu, v októbri bolo v predmetnej lokalite namontovaných osem nových svietidiel. Osvetlenie tohto chodníka je teraz dostatočné.

Dátum plnenia:
31.01.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky