titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
308

Pripomienka:
Tesne pred vchodom do skanzenu robotníci vyrúbali veľa stromov. Prečo?

Popis plnenia:
Ďakujeme za pripomienku. Keďže nejde o pozemky vo vlastníctve mesta Martin, ale sú to lesné pozemky Urbárskeho spoločenstva Sklabinský Podzámok, mesto tu nemá žiadnu právomoc. Na takéto pozemky sa však vzťahuje lesný zákon.

Dátum plnenia:
23.10.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky