titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
307

Pripomienka:
Zdravím Vás,už minulý rok som Vám písala o probléme obrezania stromov líp na Stráňach na hlavnej ceste.
Dostala som radu,že mám kontaktovať odd.živ.prostredia,ale tam mi nik neberie telefon alebo je obsadené. Prosím Vás,vybavte to. Ja to do konca septembra nemám šancu vybaviť.Ďakujem.

Popis plnenia:
Odborní pracovníci mesta, ako aj ostatní členovia odbornej komisie, sa s autorkou pripomienky stretli a po obhliadke miesta na Stráňach bolo obrezanie líp zahrnuté do Operatívneho plánu ochrany drevín. Obrezanie líp sa vykoná v apríli 2013. Vtedy je možné z hľadiska obdobia vegetácie robiť obriezky stromov. Novinkou oproti doterajšiemu spôsobu nahlasovania je, že ak chcete požiadať o výrub alebo údržbu zelene v meste Martin, už nemusíte vypĺňať žiadosť a platiť za ňu poplatok. Od 12. decembra 2011 to mestu môžete oznámiť formou bezplatného podnetu. Umožňuje to nové všeobecne záväzné nariadenie o ochrane drevín. Je to dobrá správa najmä preto, že donedávna bola s výrubom a údržbou stromov spojená väčšia administratívna agenda ako aj nemalý poplatok. Po novom môžu občania využiť možnosť informovať mesto o probléme so zeleňou prostredníctvom bezplatného podnetu, pričom dôležité je v tomto prípade dodržať slovo podnet. V platnosti totiž ostala aj žiadosť, ktorá je ale na rozdiel od podnetu spoplatnená a je tu potrebné vyplniť aj formulár. Podnet možno podať osobne na Odbore komunálnych služieb na Mestskom úrade v Martine, telefonicky na 043/4204 133, e – mailom na komunal@martin.sk alebo faxom. Z podnetu musí byť zrejmé kto, z akého dôvodu ho podáva, akej dreviny sa týka a aký spôsob ochrany navrhuje. Občania si zvykli nahlasovať svoje podnety aj prostredníctvom pripomienok na webstránke mesta www.transparentnemesto.sk, pričom aj tento postup je správny a ujmú sa ho odborní pracovníci. Viac informácií o tejto zmene nájdete aj na www.martin.sk v aktualitách.

Dátum plnenia:
7.1.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky