titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
306

Pripomienka:
Dobrý deň,
chcela by som požiadať o nápravu nefunkčného osvetlenia na ulici Jesenského ( od svetelnej križovatky pri kostole až po Materskú školu na ul. Jesenského) a taktiež je nefunkčné osvetlenie na ulici Kollárova ( od UNM až po piváreň Smíchov - svietia len dve pouličné lampy). Je ohrozená bezpečnosť chodcov, a taktiež je veľký problém pri venčení psov, ( pre tmu nevidno exkrement a nastáva problém s jeho likvidáciou).
ďakujem za vybavenie

Popis plnenia:
Ďakujeme za pripomienku. Osvetlenie nesvietilo kvôli poruche na ističi. Závada bola odstránená hneď na druhý deň 11.9.2012.

Dátum plnenia:
23.10.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky