titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
305

Pripomienka:
Zaujímalo by ma ako matku dcéry, ktorá navštetvuje ZŠ- Ul.jahodnícka, kedy mesto dá doporiadku parkovisko pred školou.Zaparkovať poobede je niekedy veľký problém a aj tie miesta, ktoré sa tam nachádzajú sú v katastrofálnom stave. Škola s najväčším počtom žiakov a s takým renomé by si naozaj zaslúžila lepšie podmienky pre rodičov

Popis plnenia:
Mesto Martin vie o tomto probléme, bohužiaľ, finančne už niekoľko rokov fungujeme v krízovom režime, kedy sa podobné investičné akcie vykonávajú len v prípade havarijných stavov. Opravu parkoviska sa však pokúsime zrealizovať v spolupráci s príslušnou mestskou časťou.

Dátum plnenia:
23.10.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky