titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
304

Pripomienka:
SVB Gogoľova 2,4,6,8 žiada mesto o stanovisko ako a kedy bude zrealizovaná naša požiadavka na rozšírenie parkovacích miest a hlavne urobenie kúskov chodníkov tak ako je to vo Vašej odpovedi z 19.9.2011 -priložená je fotodokumentácia.Vaše číslo 60965/2011/BB

Popis plnenia:
Dobrý deň, vašu žiadosť o výstavbu parkovacích miest sme zaevidovali. Problém s kanalizáciou ich však nedovoľoval postaviť na tom mieste, kde ste to navrhovali. Mesto však na miesto toho ponúklo na výstavbu parkovacích miest priestor za výmennou stanicou, kde bolo z peňazí VMČ vybudovaných viac než desať parkovacích miest.

Dátum plnenia:
7.1.2013

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky