titulna >

Výpis pripomienky

číslo v evidencii:
303

Pripomienka:
bráni niečo zverejneniu termínov : kosenia verejných plôch a zametania martinských ulíc, aby sa to dalo jednoducho odsledovať- s cieľom mať čistejšie a krajšie mesto bez burín a alercikých reakcií od prachu častíc prerastených burín a tráv ? fotka je bezprostredne po zametaní- zdá sa vám to čisté ? ja si snahu vážim, ale tento výsledok nezodpovedá snahe ani vynaloženej aktivite a financiám- ulica Kocelova, fotiek môžem poskytnuť viac.

Popis plnenia:
Ďakujeme za upozornenie. Spomínaný úsek vyčistila spoločnosť Brantner Fatra. V prípade, že by sa podobná situácia zopakovala, prosíme občanov, aby hneď kontaktovali dispečing Brantner Fatra na tel. čísle 4211333, kde pracovníci zaznamenajú každú požiadavku od občana a hneď vyšlú na miesto pracovníka aj s potrebnou technikou. V prípade vážneho pochybenia môže byť pracovník, zodpovedný za údržbu na danom úseku, aj sankcionovaný. Harmonogram kosenia je k dispozícii na stránke Brantner Fatra v záložke Harmonogramy 2012. Aktuálne už poslanci mestského zastupiteľstva schválili aj operačný plán zimnej údržby. Kompletné znenie plánu zimnej údržby ako aj rozdelenie ciest do kategórií nájdete na webovej stránke mesta. Predpokladaný začiatok zimnej údržby je od 15. novembra a plán s ňou počíta do 15. marca, dátumy sa však môžu meniť podľa aktuálnych poveternostných podmienok. V prípade, že by ste mali akékoľvek pripomienky k zimnej údržbe, kontaktujte dispečing Brantner Fatra alebo ich pošlite e-mailom na brantner@fatra.com, kde sa ich okamžite ujme odborný pracovník. Keďže sa mesto každoročne stretáva s reakciami občanov, že v nepriaznivých situáciách cesty nie sú dostatočne rýchlo upratané, treba povedať, že nie všetky cesty patria mestu. Hlavné ťahy prechádzajúce cez mesto patria štátu, ich údržba teda patrí do správy SSC. Mesto prednostne udržiava cesty 1. kategórie, kam patria napríklad autobusové trasy MHD, chodníky a schody. Na týchto komunikáciách musí byť zabezpečená zjazdnosť do štyroch hodín od začiatku nepriaznivej situácie. Cesty 2. kategórie slúžiace na zásobovanie a poskytovanie služieb či komunikácie v kopcovitom teréne musia byť zjazdné do ôsmych hodín. V prípade trvalého sneženia sa údržba komunikácií 2. kategórie začne až po úplnom zabezpečení zjazdnosti ciest 1. kategórie.

Dátum plnenia:
02.11.2012

Riešenie:


, pripomienka vybavená

Foto:
bez fotky